R & D

Qua nhiều năm, tâm tính của đá luôn luôn là định hướng thị trường, nó được dành cung cấp sản phẩm đá tinh tế và môi trường friendlyu. Chúng tôi trải qua ba giai đoạn:

giới thiệu 1.Technology và nâng cấp;

2.Center trên nghiên cứu độc lập và phát triển, và được bổ sung bằng giới thiệu công nghệ;

3.Cooperate với các tổ chức nghiên cứu và học viện phát triển, lãnh đạo đổi mới công nghệ ở Trung Quốc.

Xinxing đá R & D phòng
kỹ thuật đá Xinxing
đội ngũ kỹ sư đá Xinxing
Xinxing đá R & D