R & D

ໃນໄລຍະປີ, ຫີນ Xinxing ໄດ້ສະເຫມີຕະຫຼາດທີ່ຜັກດັນ, ມັນແມ່ນອຸທິດສະຫນອງຜະລິດຕະພັນຫີນອ່ອນແລະສະພາບແວດລ້ອມ, friendlyu. ພວກເຮົາມີປະສົບການສາມຂັ້ນຕອນ:

1.Technology ແນະນໍາແລະຍົກລະດັບ;

2.Center ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າເອກະລາດແລະການພັດທະນາ, ແລະປະກອບດ້ວຍການນໍາສະເຫນີເຕັກໂນໂລຊີ;

3.Cooperate ກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາແລະສໍານັກງານສໍາລັບການພັດທະນາ, ນໍາພາການປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຊີໃນປະເທດຈີນ.

ຫ້ອງ D Xinxing ຫີນ R &
ວິສະວະກໍາຫີນ Xinxing
ທີມງານວິສະວະກອນຫີນ Xinxing
Xinxing ຫີນ R & D