R & D

در طول این سالها، سنگ شین شینگ همواره بازار محور بوده است، آن اختصاص ارائه محصولات سنگ ظریف و محیط زیست friendlyu. ما سه مرحله را تجربه:

معرفی 1.Technology و ارتقاء.

2.Center در تحقیق و توسعه مستقل و تکمیل شده توسط معرفی فن آوری؛

3.Cooperate با نهادهای تحقیقاتی و آکادمی برای توسعه، که منجر به نوآوری در فن آوری در چین است.

شین شینگ سنگ R & D اتاق
مهندسی سنگ شین شینگ
تیم مهندس سنگ شین شینگ
سنگ شین شینگ R & D