Ε & Α

Με τα χρόνια, το σίνσινγκ πέτρα ήταν πάντα προσανατολισμένη στην αγορά, που είναι αφιερωμένο παρέχει λεπτή και το περιβάλλον friendlyu πέτρα. Έχουμε βιώσει τρία στάδια:

1.Technology εισαγωγή και την αναβάθμιση?

2.Center για ανεξάρτητη έρευνα και την ανάπτυξη, και συμπληρώνεται από την εισαγωγή της τεχνολογίας?

3.Cooperate με ερευνητικά ιδρύματα και ακαδημίες για την ανάπτυξη, που οδηγεί την τεχνολογική καινοτομία στην Κίνα.

Σίνσινγκ πέτρα R & D δωμάτιο
Σίνσινγκ πέτρα μηχανικής
Η ομάδα μηχανικός σίνσινγκ πέτρα
Σίνσινγκ πέτρα Ε & Α